Λευκάδα

Είναι το τέταρτο σε έκταση νησί του Ιονίου καθώς επίσης το τέταρτο και σε πληθυσμό με περίπου 25.000 κατοίκους. Η Λευκάδα μαζί με τα νησιά Μεγανήσι, Καστό και Κάλαμο αποτελεί το Νομό Λευκάδας, το μικρότερο νομό της χώρας.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι νησίδα του Ιονίου που βρίσκεται στα πρόσγεια του νοτίου στομίου του κόλπου Αλέξανδρου της Λευκάδας.Ανήκει στο σύμπλεγμα των Τηλεβοΐδων νήσων και στο σύμπλεγμα των Πριγκηπονήσων. Βόρεια του Σκορπιού βρίσκεται η νησίδα Σκορπίδι και ανήκει διοικητικά στο δήμο Μεγανησίου.

Μεγανήσι

Το Μεγανήσι είναι ένα νησί μεταξύ Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας. Είναι το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Πριγκηπονήσων Λευκάδας,από όπου πήρε και την ονομασία του.Στο νησί υπάρχουν 3 χωριά, το Κατωμέρι, το Βαθύ και το Σπαρτοχώρι.